Skip to main content
De werkplek van de Millennial
Inspirerend interieurconcept

Elke generatie kijkt anders naar zijn of haar werkplek. De jongste generaties, Millennials (geboren 1980-2000) en Generatie Z (geboren 1992-2010), kijken steeds meer naar het totaalpakket. Niet alleen het werk zelf is belangrijk, steeds vaker spelen ook randfactoren zoals een fijne werkplek een grote(re) rol. Dus als je als organisatie aantrekkelijk wilt zijn voor de jongste generaties werknemers, is het van belang om op de hoogte te zijn van de ideale werkplek van deze talentvolle generaties én om te investeren in de werkplekconcepten waar zij warm voor lopen.

University-spaces

Ruimtes die lijken op de universiteit kunnen jonge werknemers als het ware geruststellen. Een groot deel van hen ervaart namelijk een gevoel van ‘lost in transition’, oftewel een wat stroeve aanpassing van het studerend naar het werkend leven. Deze ruimtes zijn groot, licht en modern. 

Veel faciliteiten

Aangezien veel jonge werknemers meer dan 40 uur of zelfs meer dan 50 uur per week werken, resteert hen steeds minder tijd voor bijvoorbeeld boodschappen. Bedrijven kunnen hierop inspelen door dergelijke faciliteiten aan te bieden. Volgens sommige experts zou het niet meer gaan om een ‘work-life-balance’, maar om een ‘work-life seamless integration’. Ter illustratie: een bedrijf in Boston dat haar hoofdvestiging grootschalig uitbreidde, bouwde bovendien een treinstation om het haar vele jonge werknemers makkelijker te maken.

Toegankelijke technologie 

Hoewel jonge mensen veel gebruik maken van consumentensoftware en apps, weten ze niet automatisch hoe de gebruikte bedrijfssoftware werkt. Als dit wordt vergemakkelijkt, neemt de productiviteit toe.

Goede koffie
Als het op koffie aankomt, zijn de Millennials en Generatie Z wat verwend. Gewone koffie of cappuccino voldoet eigenlijk niet meer.

Diverse soorten ruimtes

Het idee van open werkruimtes loopt alweer op z’n retour, vooral vanwege de geluidsoverlast. De trend is nu om diverse soorten ruimtes te creëren waar mensen kunnen overleggen en zich kunnen concentreren, maar bijvoorbeeld ook ongestoord kunnen bellen, enzovoorts. Een deel van de bezwaren tegen kantoortuinen kan ook ondervangen worden door speciaal meubilair.

Gezond voedsel

Jonge werknemers hechten meer dan andere generaties aan een gezond voedselaanbod, zelfs meer dan aan een fitnessprogramma.

Natuurlijk licht
Eigenlijk hebben alle werknemers profijt van de aanwezigheid van natuurlijk licht. Dit loopt zelf op tot 46 minuten meer slaap per nacht.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een exemplarische factor waar juist Millennials veel waarde aan hechten. Ze kijken in hoeverre een organisatie focust op people, products en purpose, en dus minder op profits. Ook Ruud Veltenaar, keynotespreker op het Facto Congres, noemde duurzaamheid (“het creëren van meerwaarde”) als voorwaarde voor bedrijven om in de huidige tijd te kunnen overleven.Aandacht voor ergonomie en dynamiek

Zit-sta bureaus, deskfietsen, enzovoorts – is erg belangrijk om jonge werknemers, die vaak de hele dag achter een scherm zitten, gezond en tevreden te houden.