Skip to main content
Het groene kantoor
Inspirerend interieurconcept

Kantoren zijn vaak grote vervuilers. In 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Innovatieve, duurzame oplossingen voor een groen, gezond en slim kantoor verminderen niet alleen de CO2-uitstoot, ze hebben ook een positieve impact op de gebruikers van het gebouw. Elke organisatie heeft te maken met ziekteverzuim. De gezondheid van mensen wordt mede beïnvloed door de gebouwen waarin zij hun tijd doorbrengen. We zijn een groot deel van de dag op ons werk, waar binnenklimaat, akoestiek, groen en daglicht hun uitwerking hebben.

Groen, gezond en slim
Een groen, gezond en slim kantoorgebouw draagt bij aan de creativiteit en het welzijn van de medewerkers en verhoogt de werknemerstevredenheid. Een gezond kantoor zorgt voor een productiviteitsstijging van wel 10% en draagt bij aan een efficiëntere organisatie. De invloed van de omgeving op het gedrag, de prestaties en het welzijn van mensen kan niet worden onderschat. Er zijn te veel gebouwen die men aan het einde van de dag vermoeid en met hoofdpijn verlaat. Hoe voorkomen we dat kantoorgebouwen mensen uitputten en hoe kunnen we ze mensen meer energie laten geven? Hoe kunnen kantoren zorgen dat mensen meer bewegen, gezonder eten, elkaar meer ontmoeten en op efficiënte en innovatie manier (samen)werken? Kortom: hoe worden kantoren plekken waar men graag komt en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk minimaliseert?

Voel je verantwoordelijk
Organisaties voelen zich verantwoordelijk voor de gezondheid van hun medewerkers. Ze dragen bij aan de optimalisatie van de ‘work-life balance’ van medewerkers, waardoor de duurzame inzetbaarheid wordt verbeterd en het ziekteverzuim omlaag gaat. Met behulp van gezonde dienstverlening en initiatieven richt de organisatie zich tot de werknemers. Gezond voedsel in de kantine, liefst van lokale leveranciers, wordt steeds gebruikelijker. Ook wordt beweging in toenemende mate gestimuleerd dankzij sportfaciliteiten of bootcamps en zijn er speciale programma’s om te stoppen met roken of om stress te verlagen.

Gratis werknemer
De gezondheid van werknemers wordt ook gestimuleerd door het gebouw. Verschillende factoren dragen hieraan bij. Een gezonde hoeveelheid groen op de werkplek verbetert de luchtkwaliteit en creëert een prettige omgeving. Goede ventilatie- en circulatiesystemen verhogen de luchtkwaliteit en stimuleren de gezondheid van werknemers. Ook licht is een cruciaal aspect: veel daglicht, prettige verlichting en sensorische lichtsystemen dragen bij aan een gezonde werkplek en besparen kosten. De juiste keuzes op het gebied van lucht, licht en groen resulteren in een gezonde werkplek, wat voor een productiviteitsstijging van wel 10% kan zorgen. Dat is een gratis werknemer op iedere tien werknemers!